Jak dokáže 1 litr benzinu vyprodukovat 2.3 kg CO2?

Jak je možné, že 1 litr benzinu, který váží 740 gramů, dokáže vyprodukovat až 2.3 kg oxidu uhličitého? A 1 litr dieselu až 2.6 kg CO2? Jedná se o podvod?

Zní to jako hádanka s nějakou vtipnou pointou: Jak dokáže 1 litr benzínu vyprodukovat 2,3 kg CO2 (oxidu uhličitého)? Mějte na paměti, že jeden litr benzinu váží přibližně 740 gramů. Opravdu dokážeme vytvořit 2,3 kg látky ze 740 gramů jiné látky nebo jinými slovy, z ničeho něco? Jde o perpetuum mobile nebo nám zelení aktivisté lžou do očí?

Zdroj: Pixabay

Jak dokáže 1 litr benzinu vyprodukovat 2,3 kg CO2?

Jedná se o opravdu složitě znějící otázku. Jeden litr benzinu váží přibližně 740 gramů a z toho je asi 87 % uhlík, tedy přibližně 640 gramů. Kromě uhlíku tvoří oxid uhličitý ještě kyslík a to v poměru 1:2, ale benzin jako takový žádný kyslík neobsahuje. Pokud si připomeneme chemii ze základní školy, tak si možná pamatujeme, že pro hoření je zapotřebí právě kyslík z ovzduší.

A v tom spočívá řešení původní otázky. Motor musí kyslík čerpat z ovzduší, jelikož se v benzínu sám o sobě nenachází, což zcela mění pohled na tuto otázku. Zejména tehdy, když vezmeme v úvahu, že atom kyslíku je až o 25 % těžší než atom uhlíku a v molekule CO2 se nacházejí v poměru 1:2 nebo jinými slovy, dva atomy kyslíku na jeden atom vodíku. Z toho vyplývá, že 73 % hmotnostních oxidu uhličitého představuje kyslík.

V případě dieselu je to stejná chemie, mění se jen to, kolik uhlíkových atomů obsahuje. 1 litr dieselu váží 840 gramů a z toho je přibližně 720 gramů uhlíku. Pokud tedy použijeme jednoduchý vzorec, dopočítáme se k tomu, že zatímco litr benzínu hořením vyprodukuje přibližně 2,3 kg oxidu uhličitého, litr dieselu hořením vyprodukuje až 2,6 kg oxidu uhličitého.

Spalování paliva ve spalovacím motoru

Konečně jsme odpověděli tomu, jak dokáže 1 litr benzinu vyprodukovat 2,3 kg CO2. Během hoření se benzín mění na několik látek a jednou z nich je právě CO2 (která je z daleka nejdůležitější), přičemž 640 gramů uhlíku, pocházejících z 740 gramů benzínu (zbytek je vodík), svoji hmotnost zvětší na téměř čtyřnásobek během hoření, protože se na něj naváže kyslík z ovzduší.

Produkce CO2 na obyvatele dané země. Zdroj: villeseppala.fi

Z hádanky, která měla mít vtipnou pointu, se tedy stává smutný příběh toho, jak neefektivní je celý tento systém. Zejména v době, kdy výrobci nabízejí elektromobily pro doslova jakékoli použití. Na druhou stranu to mnohé velmi inteligentní lidi žene vpřed a motivuje je to najít alternativní řešení paliva, které je ekologičtější a které by neznamenalo vyřazení z provozu pro stovky milionů aut.