Mořské řasy jako možné palivo budoucnosti

Mořské řasy již nebudou pouze doménou sushi, velmi brzy se mohou stát také poměrně běžným palivem. Jak přesně by měly řasy jako palivo fungovat a zda se bude jednat o skutečné ohrožení ropné produkce, na to se podíváme v našem článku.

Laboratorní úpravy jsou nezbytné

Hned v úvodu musíme říct, že se nejedná o klasické mořské řasy jako takové, ale o speciálně upravené řasy. O to se postarala biotechnologická společnost Synthetic Genomics. Právě ta by chtěla již v roce 2025 mít postaven alespoň jeden závod, který by produkoval dieselové a letecké palivo právě z těchto upravených řas. Navíc, cena jednoho barelu takto vyrobeného paliva by neměla překročit 70 dolarů.

Proč zrovna řasy, ptáte se. V současné době je hlavním zdrojem biopaliv etanol na bázi kukuřice. Avšak v roce 2017 vědci zjistili, že mohou donutit řasy produkovat až dvakrát více tuku. To v praxi znamená, že díky řasám můžeme mít mnohem účinnější paliva než současná biopaliva. Přitom nebyla potřeba žádného velkého zásahu.

Větší produkce tuku

Vědcům se totiž podařilo zjistit, jak řasy štěpí uhlík, aby z něj následně vyráběly tuky. Uhlík řasy primárně získávají z oxidu uhličitého a jsou schopné, za běžných podmínek přeměnit 15 % oxidu na uhlík. Když řasy ale vědci trošku upravili, řasa byla schopná přeměnit až 40 % oxidu uhličitého. To s sebou přináší také větší počet vyrobeného tuku.

Navíc, a to je velmi podstatné, řasy nejsou až tak náročné na pěstování a nemusí docházet k zabírání zemědělské půdy. Jednoduše se například ve vyprahlé poušti postaví obrovská betonová nádrž, která se napustí slanou vodou a zde se řasy mohou pěstovat. Už nyní se chystají pilotní projekty, kde by se postavilo několik desítek těchto nádrží a pěstování by se vyzkoušelo v praxi. Pokud se to vědcům povede, mohla by mít Země také náhradní zdroj paliva pro automobilovou a leteckou dopravu.

Ekologie na první místě

Je jasné, že palivo z těchto řas pomůže také ekologii. Za prvé se sníží využívání paliva na ropné bázi, za druhé se pak nebude potřeba zabírat zemědělskou půdu, jak se děje v případě jiných biopaliv. Samotné zpracování těchto upravených řas také nebude mít větší zatěžující efekt na životní prostředí.