Zhrnutie všetkých zmien pravidiel platiacich pre elektrické kolobežky

Od 1.1.2020 platia pre elektrické kolobežky nové pravidlá dané zákonom. Zhrnuli sme ich a zistili sme aj sankciu za ich nedodržanie.

Elektrické kolobežky v posledných rokoch zaplavili ulice každého väčšieho mesta. S takouto popularitou však prichádzajú aj nezodpovední používatelia, ktorým práve odzvonilo. Už budú vnímaní ako vodiči.

Denisa Saková (Smer-SD), ministerka vnútra SR, povedala, že kolobežky sa stali nebezpečnými a aj preto bol zákon o cestnej premávke novelizovaný s platnosťou od 1. januára 2020. Čo presne sa teda mení?

Zdroj: Pxfuel

Vnímanie elektrickej kolobežky

Elektrickým kolobežkám sa doteraz, rovnako ako napríklad korčuliam, nerozumelo ako vozidlu. Každý používateľ bol vnímaný ako chodec, čo už neplatí. Odteraz nemôžu chodiť po chodníkoch, ak prevyšujú rýchlosť chodcov. Na druhú stranu majú po novom povolené používať cyklotrasy a pravú časť vozovky.

Pre aké kolobežky platia zmeny

Pre všetky s pomocným elektrickým motorčekom, nehladiac na výkon. Elektrické kolobežky sú vedené v kategórii vozidiel V, kde sa radia všetky vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do inej kategórie.

Pravidlá pre vedenie elektrickej kolobežky

Povolená je len jazda za sebou, nie vedľa seba. Jedinou výnimkou je cyklotrasa, kde môžu ísť najviac dvaja vedľa seba, no len v prípade, že neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.
Pre vedenie bicykla je tolerancia alkoholu v krvi 0,5 promile. To po novom platí aj pre elektrické kolobežky. Okrem toho musí každý vodič, za zníženej viditeľnosti, mať na sebe reflexné prvky. Zakázané je viesť psa alebo za sebou ťahať predmety, ktoré ovplyvňujú Vašu schopnosť ovládať vozidlo.

Trest za nedodržanie nových pravidiel

V prípade nedodržania nových pravidiel Vám hrozí finančná sankcia. Jej výška záleží od závažnosti priestupku.


Napríklad, ak máte pod 15 rokov a jazdíte mimo obce bez ochrannej prilby, bude Vás to stáť 10 €.
V prípade, že je znížená viditeľnosť a nerešpektujete nariadenie o reflexných prvkoch, nachystajte si 30 €.
Sankcia 50 € si Vás dobehne, keď prekročíte maximálnu povolenú rýchlosť určenú všeobecnou úpravou, či príslušnou značkou.
V prípade, že si vezmete so sebou na prechádzku psa či za sebou ťaháte vozík, treba si tiež zobrať 60 €. Ohrozovanie ostatných účastníkov premávky je trestané rovnakou sumou.
Najdrahšie Vás môže vyjsť napríklad vstup do pešej zóny, pretože za nerešpektovanie dopravnej značky alebo dopravného zariadenia Vám môžu policajti naúčtovať podľa závažnosti od 30 € až do 150 €.