Výhody a rizika oblíbeného přečipování elektrických koloběžek Xiaomi

Podívejte se na výhody a nevýhody přečipování elektrokoloběžek od Xiaomi. Co všechno můžete změnit a na co je třeba myslet?

Je nutné upozornit, že vyšší výkon motoru zkracuje životnost baterie a může poškodit řídící jednotku. Sami odpovídáte za hodnoty, které zadáte do softwaru. Autor neodpovídá za žádné škody, které můžete způsobit sobě nebo svému okolí. Překračování rychlostního limitu je nelegální a nebezpečné.

Řídící jednotka

Výkon a nastavení všech elektrokoloběžek Xiaomi jsou dány softwarem nahraným od výrobce v řídící jednotce těchto koloběžek. Řídící jednotka je „srdce i mozek“ těchto koloběžek. Hliníková krabička je umístěná hned vedle baterie. Vedou k ní všechny kabely: od displeje, baterie, motoru. Přes její výkonovou část tečou vysoké proudy, proto z ní musí být dobře odváděno teplo. Software (firmware) řídící jednotky nahraný výrobcem lze změnit – přehrát novým firmwarem.

Takto lze změnit rychlostní limity, špičkový výkon, nastavení tempomatu, elektrické brzdění, zrušit rekuperaci, umožnit přidání externí baterie. Je to velmi lákavé, ale má to také dost nástrah. Zadáním vysokých hodnot lze elektrokoloběžku snadno zničit: spálení motoru, kabeláže, součástek samotné řídící jednotky, rychlé znehodnocení nejdražší části elektrokoloběžek – baterie.

Konfigurace softwaru

Na známé stránce https://m365beta.botox.bz/ si můžeme nakonfigurovat vlastní firmware úpravou jednotlivých položek. (Třeba podotknout, že nové verze elektrokoloběžek přicházejí od výrobce z továrny stále s nějakými novými změnami ve standardním nastavení (někdy také k horšímu…, např. nejnovější už nemají tempomat), proto se mohou standardní hodnoty nastavení nových kusů lišit.)

Pokud chceme, aby koloběžka po uvolnění plynové páčky nerekuperovala – nebrzdila i bez stlačení brzdové páčky, musíme u položky „AUTO – KERS min. speed“ zadat vysokou hodnotu rychlosti např. 40 km/h. Chceme-li, aby koloběžka jela rychleji, je třeba přepsat rychlost z 28 km/h na např. 34 km/h v položce „normal max. speed“.

Jak je to s proudem

Nejzajímavější, ale i nejchoulostivější položky k přepisu jsou ty proudové – max. current, hlavně „max battery current“. Je to hodnota maximálního proudu v miliampérech, který bude možné „táhnout“ z baterie a tím citelně zvýšit výkon motoru. Tovární nastavení je 17000 mA, čili 17 A. Při teoretickém napětí baterie 36 V (při zátěži napětí klesá) je tedy maximální příkon 612 wattů. Když 17000 mA přepíšeme například. na 27000 mA, tak bude mít motor maximální příkon až 972 W. Koloběžka bude výborně akcelerovat a táhnout v kopcích. Ale pozor! Takovým proudovým nastavením a jeho dlouhodobým využíváním dochází velmi rychle k přehřátí motoru, ba až ke spálení jeho vinutí. Rovněž se mohou „upéct“ výkonové tranzistory v řídící jednotce, nebo se roztavit izolace silových vodičů od motoru. Nemluvě o tom, že baterie je příliš zatěžována a snižuje se její životnost. Proto takové nastavení je třeba využívat opravdu krátkodobě (1 – 2 minuty) – při rozjíždění a krátce v prudkých stoupáních. Například pokud máte v okolí krátký strmý kopec, který při „fabrickém“ nastavení koloběžka nezvládá.

Novým firmwarem si můžeme změnit ještě spoustu jiných nastavení. Pro mě jsou nejzajímavější: „Cruise control delay“ – po kolika sekundách držení plynové páčky se má zapnout tempomat (fabrické nastavení je 5 sekund). „Remote charging mode“ – abychom bez problémů mohli připojit přídavnou baterii. „Whell speed multiplier“ – pokud přejedeme na 10 palcové pneumatiky, tak aby nám koloběžka ukazovala správnou rychlost a vzdálenost.

Posílení komponent po tuningu

Pokud chceme, aby naše elektrokoloběžka po „botoxu“ – softwarovém tuningu dlouho sloužila, je velmi vhodné opravit dobře známé slabiny jejího hardwaru. (Je to jen pro ty, kteří umí používat páječku a vědí něco o elektronických součástkách.)

1. Posílení cest

Posílení „cestiček“ na plošném spoji řídící jednotky pájkou a vodičem. Oblast v červeném oválu na fotografii je to místo, kde tečou vysoké proudy a přidáním pájky (případně i vhodného měděného drátu jako na obrázku) se vyhneme tomu, aby se nám slabě pocínovaná měděná vrstva přepálila.

přepálené cesty na plošném spoji, zdroj Facebook
již posílené cesty pájkou a měděným drátem, zdroj Facebook

2. Výměna kaptonové pásky

Výměna žluté kaptonové pásky pod tranzistory – mosfety za kvalitní thermalpad (např. Arctic Thermalpad). Dělá se to z toho důvodu, že originální kaptonová páska sice mosfety dobře elektricky izoluje, ale poměrně špatně odvádí obrovské teplo z mosfetů na ne zcela rovné hliníkové tělo chladiče. Při výměně pásky za thermalpad je třeba dávat pozor, aby byla zachována dobrá elektrická izolace mezi tělem tranzistorů a chladičem – krabičkou. Nesmí nastat vodivý kontakt mezi těmito částmi! (Např. poškozením měkkého thermalpadu)

řídící jednotka s originální kaptonovou páskou, zdroj Facebook
nahrazení kaptonové pásky pod mosfety thermalpadem, zdroj Facebook

3. Přidání pasty

Mezi hliníkovou krabičku řídící jednotky a tělo koloběžky přidat dostatečné množství tepelně vodivé pasty (např. osvědčenou Arctic MX 4) také kvůli dobrému odvádění tepla.

poctivě namazaná krabička RJ tepelně vodivou pastou, zdroj Facebook

4. Posílení konektorů

Pořádně propájet 3 fastony – silové konektory, kterými jsou ukončeny silové vodiče od motoru, připojující se do řídící jednotky. Od výroby jsou totiž někdy slabě slisovány a při zatížení kladou odpor, přičemž se přehřívají a „škvaří se“ plastová izolace.

spálené silové konektory od motoru, zdroj Facebook

Závěr

Pokud budete přečipovanou koloběžku používat rozumně, to znamená využívat plný výkon jen krátkodobě a „pomůžete jí“ posílením nahoře zmíněných hardwarových třísel, je velký předpoklad, že bude i přečipovaná elektrická koloběžka Xiaomi fungovat bez problémů dlouho a s úžasem okolí, což tak malá 12 kilogramová elektrokoloběžka dokáže.